งานสั่งตัดสื้อโปโล บริษัท อู่บ้านบึง จังหวัดชลบุรี

งานสั่งตัดเสื้อโปโลบริษัท อู่บ้านบึง ในจังหวัดชลบุรี
ผ้า TC เนื้อดี ไม่ร้อน ไม่ขึ้นเม็ด
✅สสีกรม ตัดเส้นเหลืองจากคอลงไปที่แขน แบบเฉพาะของบริษัท
ปักตราบริษัทบนกระเป๋า อักษรย่อบนขอบกระเป๋า
ปักโลโก้ที่แขนด้านขวา และด้านหลัง
ตัดเย็บ โดยช่างเสื้อโปโลมีประสบการณ์ > 10 ปี
คุณภาพเยี่ยมเหมือนโปโลแบรนด์
ขั้นต่ำ 100 ตัวขึ้นไป รับเอง หรือจัดส่งได้ทั่วประเทศ